"م "

 

 

 چقدر می خواستم

بامن که حرف می زدی

در آخر واژه  "عزیز"

"م " می آوردی

افسوس

حرفها تمام شد

همیشه جای "م " خالی ماند..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید