کودکی

می خندم

بغض می کنم

می گریم

وحتی قهر می کنم

بی هیچ ملاحظه ای ،مهم نیست اگر بگویی چه بچگانه است

دلم  کودکی ام رامی خواهد

غل وغش نمی خواهم

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید