باران

 

باران برای من یادآور همیشگی توست

در بارانی که درآغوشت گرفتم

بارانی ام را بر دوشت انداختم

......ودر بارانی که سراپا سکوت بود 

دست هایت را دربارانی ات

پنهان کردی , رفتی

 خداحافظی ات در صدای شر شر باران گم شد

می دانم بی خداحافظی نرفتی ...

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید