می روی

کفش هایت نزد من است

پاهای تو زخمی است ،در اصرار بررفتن

قلب من خونی ،در اصرار برماندن

چه انتظار بی جایی

وقتی به پای خود توجه نمی کنی

دل مرادریابی  !

/ 0 نظر / 20 بازدید